Welkom in de kerk (nog wel onder voorwaarden)

Maximaal 100 personen

Als je niet met mensen uit hetzelfde gezin komt, houd je 1,5 meter afstand in acht. In de praktijk betekent dit dat er in het kerkgebouw aan de Kerkstraat maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn. Aanmelden voor de diensten is voorlopig weer nodig.

Hoe kun je je aanmelden Meld je uiterlijk de zaterdag voorafgaande aan de kerkdienst aan!

Gebruik mond/neusmasker

Bij verplaatsing in het kerkgebouw is voor iedereen van 13 jaar en ouder het dragen van een mond/neuskapje verplicht.
 

Placeren

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om de kerkdiensten bij te wonen, word je een plaats aangewezen. De kerk wordt daarmee van voor naar achteren over de drie schepen heen gevuld. Hiermee wordt ook voorkomen dat je langs andere mensen moet lopen, en zo 1,5 meter afstand niet in acht kan nemen.
 

Zingen tijdens de diensten

We zingen zingen samen en ingetogen het intochtslied en het slotlied. Het zangkwartet zingt de overige liederen. Zachtjes mee-neuriën mag.
 

Oppas

Tijdens de diensten is er oppas voor de kleinste kinderen in Overweide. Vanaf daar kun je de kerkzaal binnengaan en plaatsnemen in het schip, gelegen aan de zijde van Overweide.
 

Kinderviering

De kinderviering gaat ook zondag 30 januari weer van start. Kinderviering is er 1x in de twee weken. De volgende kinderviering is op zondag 13 februari. 
 

Verlaten van de kerk

Na afloop van de dienst verlaat je de kerk als volgt:
  • zit je in het, vanuit het liturgisch centrum gezien, rechter schip, dan verlaat je de kerk via de uitgang aan de Europalaan;
  • zit je in het midden schip, dan verlaat je de kerk via de hoofdingang en
  • zit je in het linker schip, dan verlaat je de kerk via Overweide.
Houd bij het uitgaan rekening met de 1,5 meter afstand.
 

Collecte en koffiedrinken

  • De collectebakken staan, zoals je inmiddels gewend bent, bij de uitgangen. Online doneren kan uiteraard ook!
  • Koffiedrinken na afloop van de dienst is helaas voorlopig nog niet mogelijk.


Viering Heilig Avondmaal

Tijdens deze lockdown stond op 16 januari de viering van het Heilig Avondmaal gepland. Deze is toen uitgesteld. Op zondag 20 februari vindt deze viering alsnog plaats.
 

Tot slot

We zijn erg blij dat op de zondagochtenden weer fysiek mensen bij de diensten aanwezig mogen zijn. Wij hopen je dan ook de komende zondagen te mogen begroeten.

Namens de kerkenraad
Alexander van de Pol
voorzitter College van Kerkrentmeesters

 

terug