Voorgenomen besluit kerkenraad keuze kerkgebouw

Voorgenomen besluit kerkenraad keuze kerkgebouw

Ondanks de moeilijke omstandigheden door Corona is er sinds 1 januari van dit jaar door velen hard gewerkt en gebouwd aan onze nieuwe gemeente. Belangrijke volgende stap is de keuze voor het kerkgebouw. Een keuze waar iedereen aan toe is.
 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 17 november jl. het voorgenomen besluit genomen om te kiezen voor het kerkgebouw aan de Utrechtseweg. Dit betekent dat het kerkgebouw aan de Kerkstraat zal worden verkocht en een nieuwe bestemming zal krijgen.
 
Bij het nemen van dit besluit zijn wij niet over één nacht ijs gegaan. Zoals u weet zijn er in de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan en rapporten opgesteld. De namen Reliplan en Kraft klinken u vast nog bekend in de oren. Recent is een derde advies uitgebracht door de kerkelijke makelaar KKG (Kantoor der Kerkelijke Goederen) in samenwerking met KAAder stedenbouwkundig kerkadvies.

De conclusie van KKG en KAAder sluit volledig aan bij de eerdere adviezen van Reliplan en Kraft; het kerkgebouw aan de Utrechtseweg is in meerdere opzichten het meest toekomstbestendig voor onze gemeente. Op de eerste plaats omdat de grootte van het gebouw het best past bij de gemeente van de toekomst, die volgens de landelijke trend van de afgelopen decennia vermoedelijk niet zal groeien. Op de tweede plaats vanwege de betere bouwkundige kwaliteit en betere staat van onderhoud van het gebouw. Op de derde plaats vanwege de veel lagere exploitatiekosten, zoals bijvoorbeeld energiekosten.
 
Omdat alle adviezen duidelijk zijn, heeft de kerkenraad dit voorgenomen besluit unaniem genomen. Met daarbij wel een belangrijke toevoeging. De kerkenraad is ook eensgezind in haar overtuiging dat het gebouw aan de Utrechtseweg dusdanig vernieuwd moet worden, dat alle gemeenteleden zich er thuis zullen voelen. Er moet dus een gedegen plan komen voor aanpassing van dit gebouw. Ook hierbij zullen wij ons deskundig laten adviseren en zullen gemeenteleden van drieërlei komaf worden betrokken.
 
Op donderdag 20 januari 2022 wordt er een gemeenteavond georganiseerd om de keuze nader toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en om u de gelegenheid te bieden uw mening kenbaar te maken. Daarna worden verdere stappen gezet.
 
De kerkenraad realiseert zich terdege dat de keuze enerzijds mensen blij zal maken, maar anderzijds ook mensen verdriet zal doen. Wij hopen dat wij elkaar hierin zullen vasthouden en zo met elkaar deze nieuwe stap kunnen zetten.
 
Willemijntje Klein-Engel              Alexander van de Pol
Voorzitter kerkenraad                 Voorzitter college van kerkrentmeesters

Dit bericht is ook verzonden als e-mail-nieuwsbrief aan de gemeenteleden met een abonement en verschijnt eveneens in de eerstvolgende Samenklank. 
terug