Welkom in de kerk: meer ruimte voor het gemeenteleven

Er mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt, voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. Dat betekent voor het kerkgebouw aan de Kerkstraat dat er 88 bezoekers welkom zijn, naast de medewerkers in de dienst.

De volgende randvoorwaarden blijven bestaan:
  1. Nakomen van de basisregels; afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten
  2. Voorafgaande reservering en registratie op de inmiddels bekende wijze.
  3. Coördinatoren doen een gezondheidscheck bij de ingangen.
  4. Coördinatoren wijzen u een plaats in het kerkgebouw.
  5. Hygiënemaatregelen op locatie: de kerkbanken voorafgaand aan de dienst schoonmaken, het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid bieden om handen te wassen.
  6. De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen.
De mondkapjesplicht vervalt ook grotendeels. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden, blijft deze verplichting gelden.

Ook kan de gemeentezang worden uitgebreid en dat is heel fijn! De predikanten zullen kiezen voor een mix van zangers en samenzang. Tenslotte goed nieuws over ontmoeting. Het koffiedrinken wordt ook weer mogelijk! In de maanden juli en augustus zal het koffiedrinken iedere zondag buiten plaatsvinden. We vragen iedereen om ook buiten de 1,5 meter afstand te waarborgen. Wij zoeken naar een weg om meerdere uitgiftepunten voor koffie te creëren.
terug