Jouw gift deze maand

Nu er weer 'gewone' kerkdiensten zijn vinden de wekelijkse collectes zowel in de kerk plaats als via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina lees je meer over de collectedoelen van de lopende maand. 
terug