Jouw gift deze week

Verlichting van verborgen armoede


Collecte zondag 28 februari 2021

De Voedselbank Neder-Veluwe e.o. wil enerzijds een bijdrage leveren aan de verlichting van (verborgen) armoede en anderzijds wil zij verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede producten in te zamelen en wekelijks voedselpakketten uit te delen aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven.

Tijdens de Veertigdagentijd voor Pasen (17 feb - 3 apr) is het thema 'Ik ben er voor jou' en staan de collectes in het teken van de zeven werken van barmhartigheid. Vandaag is dat 'De dorstigen te drinken geven'.

Hoe kun je bijdragen:
  • Je kunt je gift overmaken aan onze diaconie met de vermelding 'Voedselbank 28 februari'.
    (Diaconie Renkum-Heelsum NL20 RABO 0355001071)
  • Scan de QR code bij dit bericht (of die in Samenklank) met de camera van je telefoon en doneer direct en veilig via uw eigen bankieren-app.
  • Of gebruik deze link naar het betaalverzoek en betaal via online bankieren.
  • Denk je ook aan de '2e' collecte (kerk & eredienst)? Informatie vind je hier.
 


 
terug