Jouw gift deze week

Zolang er geen 'gewone' kerkdiensten zijn vinden de wekelijkse collectes plaats via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina lees je meer over de collectedoelen.  
terug