Jaarverslag Groene kerk 2022 en jaarplan 2023

 1. We hebben een webpagina geopend, een beleidsplan vastgesteld (staat op de website), een email-adres aangemaakt, een Signal appgroep gevormd en een Dropbox met al onze documenten gecreëerd.
 2. We hebben de volgende thema’s vastgesteld waaraan we iets willen doen, maar niet alles tegelijk (met daarachter wat eraan is gedaan):
  1. Geloof & inspiratie
   1. We hebben op 2Nov21 een herstart gemaakt tijdens de inspiratie-avond met Marjolein Tiemens-Hulscher over ‘Waarom behoort duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof’.
   2. We hebben (bijna) maandelijks een stukje is Samenklank laten verschijnen.
   3. We hebben twee kerkdiensten gehouden over ‘Ons dagelijks brood’ (op 16 oktober 2022) en ‘Bewaar de aarde’ (op 23 oktober 2022)
   4. We nemen in de persoon van Hanna Kodde deel aan de werkgroep ‘Viering en kerkelijk leven’ voor de vernieuwbouw van de kerk aan de Utrechtseweg.
   5. We hebben deelgenomen aan enkele activiteiten, georganiseerd door andere groene kerken in de regio.
  2. Energie-klimaat-natuur-leefomgeving
   1. We hebben aandacht geschonken (in Samenklank) aan de kerkmensen die 2x per maand meedoen aan het verzamelen van zwerfvuil in het centrum van Renkum.
   2. We hebben bijdragen geleverd aan het 40-dagen boekje.
   3. We hebben inheems biologisch bloemenzaad uitgedeeld na de kerkdienst op 10 april 2022 met het verzoek om foto’s van de bloemen in te sturen voor een tentoonstelling.
   4. We hebben samen met de stichting Kerkje op de Heuvel reclame gemaakt voor die tentoonstelling en voor de activiteiten in de tuin rond het kerkje (‘Bloemen en bijen voor biodiversiteit en buurt’), gericht op de presentatie van ‘Een kern met pit’ in oktober 2022.
   5. We nemen in de persoon van Henk Jansen deel aan de werkgroep ‘Verbouw’ voor de vernieuwbouw van de kerk aan de Utrechtseweg.
  3. Armoede en onrecht. Geen specifieke activiteiten ondernomen.
  4. Bewust inkopen doen. Geen specifieke activiteiten ondernomen.
  5. Omgaan met geld
   1. We hebben voorgesteld om de bankrekeningen van de kerk te verhuizen naar een bank die duurzaamheid als uitgangspunt neemt.
   2. Bij de laatste gemeentevergadering is een vraag gesteld over de mogelijkheid tot groen beleggen van de middelen van kerk en diaconie.

Jaarplan 2023
We hebben als thema voor 2023 gekozen: ‘Omgaan met geld’. We sluiten waar mogelijk aan bij andere activiteiten binnen en buiten de kerk en werken zoveel mogelijk samen met andere kerken in de burgerlijke gemeente Renkum.
 
terug