Intrede ds. Joke Quik-Verweij

Na de bevestiging door ds. Wouter Koelewijn nam ds. Quik het stokje over voor haar intrededienst die op deze vierde zondag van de 40-dagentijd in het teken stond van een van de werken van barmhartigheid 'De naakten kleden'. 

Een warme jas
Na de dienst ging het welkom heten nog even door. Met een welkomstpuzzel en videoboodschappen van een groot aantal gemeenteleden, een veelkleurige warme jas samengesteld uit gebreide lapjes door 50 gemeenteleden en een goedgevulde 'goody bag' met producten en informatie uit Renkum-Heelsum en omgeving.

Ook waren er woorden van dank voor de beroepingsingscommisie en voor ds. Jan Waagmeester uit Nijmegen die als consulent de fusie en de beroeping van de de nieuwe predikant heeft begeleid.
 
terug