Gemeentemiddag/avond op 17 februari

Eerder hebben wij je met een aparte brief geïnformeerd over het verplaatsen van de gemeentebijeenkomsten naar 17 februari. Tijdens die bijeenkomsten wordt het voorgenomen besluit ten aanzien van de keuze van het kerkgebouw toegelicht, kunnen vragen worden gesteld en kunt u uw mening kenbaar maken. Daarnaast worden ook de begrotingen over 2022 van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie besproken.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de kerkzaal van het kerkgebouw aan de Kerkstraat. De tijden zijn:
  • Middag: van 14:30 uur tot 16:30 uur
  • Avond: van 19:30 uur tot 21:30 uur


Aanmelden nodig!

Het is nodig dat je je vooraf aanmeldt voor een van de bijeenkomsten. Dat kan op de volgende manieren:
  • een mailbericht aan: aanmeldenpknrenkumheelsum@gmail.com
  • met een sms/whatsapp bericht aan telefoonnummer 06 83 93 91 88.
  • Bellen kan ook, maar dan bij voorkeur alleen in de ochtenden. In het bericht dient u aan te geven of u zich aanmeldt voor de middag- of avondbijeenkomst en met hoeveel personen u komt.
  • meld je uiterlijk 15 februari aan
Mocht je vervoer nodig hebben, dan kun je dit bij Diny Kosters aangeven  


Voor meer zekerheid: doe een zelftest

Wij vragen je om, voordat je naar een van de bijeenkomsten gaat, ook als je gevaccineerd bent, een coronazelftest te doen. Hiermee willen we de veiligheid van een ieder zoveel mogelijk waarborgen.
 
terug