Gemeentemiddag/avond uitgesteld naar 17 februari

Brief van de kerkenraad d.d. 14 januari 2022
Renkum - Heelsum, januari 2022

Beste broeders en zusters,

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de gemeentemiddag en -avond van 20 januari a.s. Helaas zijn wij genoodzaakt deze bijeenkomsten uit te stellen. Als nieuwe datum is nu 17 februari 2022 vastgesteld

Voorkeur voor fysieke bijeenkomst
Het is, gezien de ontwikkelingen met het coronavirus, onverantwoord om een fysieke bijeenkomst te houden. De onderwerpen die op de agenda staan, zijn de keuze voor het kerkgebouw en de begrotingen voor 2022. Een alternatief zou zijn om digitale bijeenkomsten te organiseren. Behalve dat wij vermoeden dat wij op die manier een deel van onze gemeente niet zullen bereiken, is dit ook geen goede manier om de keuze van het kerkgebouw inhoudelijk dusdanig te bespreken, dat de motivering van het voorgenomen besluit en de vele vragen en opmerkingen van de gemeenteleden voldoende tot hun recht komen. Om die reden is ervoor gekozen om de gemeenteavond uit te stellen tot 17 februari.
Wij vertrouwen op uw begrip.

Plaats en tijd
De tijden van de bijeenkomsten zijn:
17 februari - middag: van 14:30 uur tot 16:30 uur
17 februari - avond: van 19:30 uur tot 21:30 uur
Beide bijeenkomsten vinden plaats in de kerkzaal van de kerk aan de Kerkstraat.

Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u dit bij Diny Kosters aangeven. Haar contactgegevens vindt u ook op de voorlaatste pagina van Samenklank.

Ik vertrouw erop u in een van deze bijeenkomsten te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad;

Willemijntje Klein – Engel,
voorzitter

 
terug