Filosofiekring ‘De aarde en al wat daar leeft’

Filosofiekring

Wat hebben Bruno Latour en paus Franciscus met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht niet veel: de één filosoof, de ander theoloog. De meeste filosofen richten zich uitsluitend op de (mede)mens, terwijl Latour stelt dat niets en niemand kan worden begrepen zonder de relaties te onderzoeken waarmee mensen, planten, dieren en dingen met elkaar verbonden zijn. Latour is stomverbaasd als hij moet constateren dat ook uit de theologie (in de pauselijke encycliek Laudato si’) een hartenkreet voortkomt voor een wezenlijk andere omgang van de moderne mens met de aarde en al wat daar leeft.
Wat hebben Bruno Latour en paus Franciscus ons te zeggen over onze omgang met de aarde? Wat is ons antwoord daarop?

Doe mee met de filosofiekring ‘De aarde en al wat daar leeft’. Bijeenkomsten elke derde woensdag van de maand, vanaf 20 september 2023, van 10.00-12.00 uur in de grote consistorie van de Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, 6862 HC Oosterbeek.

Begeleiding: Ds. Annemarieke van der Woude
Contactpersoon: Lijbert Brussaard. Opgave via: lijbert.brussaard@gmail.com of: 0317-315287.

We gebruiken de volgende publicaties:
  • Arjen Kleinherenbrink, De constructie van de wereld. De filosofie van Bruno Latour, Amsterdam: Boom, 2022 (€ 24,95).
  • Paus Franciscus, encycliek Laudato si’, 2015. Gratis te downloaden via: https://www.rkkerk.nl/publicaties/encyclieken/
Noot: Mocht de aanschaf van het boek bezwaarlijk voor u zijn, neemt u dan contact op met Annemarieke of Lijbert. Daar is altijd een mouw aan te passen.


.

 
terug