Aanmelden en richtlijnen bezoek kerkdiensten vanaf 23 mei

Met ingang van zaterdag 26 juni jl. heeft de rijksoverheid opnieuw versoepelingen doorgevoerd in de Covid-19 maatregelen. Hierdoor ontstaat er ook ruimte voor kerkdiensten. Er mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt, voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. Met inachtneming van de maatregelen is iedereen, jong en oud(er), van harte welkom!

Volg je de kerkdienst liever vanuit huis: de diensten worden op de gebruikelijke wijze via kerkomroep uitgezonden. Met beeld en geluid.

Locatie van de kerkdiensten
 • Kerkgebouw aan de Kerkstraat 7 in Renkum
 • Deze kerkzaal heeft de grootste capaciteit. Met inachtneming van de 1,5m-maatregelen kunnen we hier maximaal 88 mensen per dienst ontvangen.

Vooraf aanmelden verplicht
Hiermee bereiken we dat je verzekerd bent van een plekje als je op een zondagochtend naar de kerk wilt.

Hoe verloopt het aanmelden
 • Meld je iedere keer vooraf aan als je de kerkdienst van de volgende zondag wilt bezoeken.
 • Het aantal plaatsen in de kerk is 88 personen.
 • Aanmelden kan van maandagochtend tot vrijdagavond
  • via een een e-mail
  • Bel of app naar de koster op telefoonnummer 06-83 93 91 88 (bellen bij voorkeur tussen 9:00 en 12:00 ’s ochtends)
 • Aanmeldingen, gedaan vóór maandagochtend worden niet geaccepteerd. Ook is het niet mogelijk om voor meerdere zondagen tegelijk aan te melden: iedere week dient dus opnieuw te worden aangemeld. Dit is omdat we zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid willen stellen de dienst bij te wonen.
 • Vermeld bij aanmelding je naam,vadres en het aantal personen.
 • Geef ook aan of je vervoer nodig hebt.
 • Mocht het maximale aantal van 88 personen zijn bereikt, dan wordt je aanmelding in principe doorgeschoven naar de volgende week. Je krijgt dat dan via de mail of telefonisch te horen. Hoor of lees je niets, dan kun je er van uitgaan dat er voor je plaats is.
Vervoer naar de kerk
Geef bij het aanmelden aan als je vervoer nodig hebt. We halen je dan op en brengen je weer thuis na afloop van de dienst. Uit voorzorg dragen de chauffeurs een mondkapje. Draag zelf ook een mondkapje.

Volg altijd de aanwijzingen van de coördinatoren
Voor een ordelijk verloop voor, tijdens en na de dienst is er in elke dienst een aantal coördinatoren om de koster te ondersteunen.

De coördinatoren:
 • zijn herkenbaar aan een gekleurd hesje.
 • houden overzicht over de verdeling van de ruimte zodat we voldoen aan de 1,5 meter-maatregel.
 • laten de kerkgangers zoveel mogelijk van voor naar achter in de kerk plaatsnemen. (Kom vroeg als je graag een beetje vooraan wilt zitten).
Toegang kerk via de hoofdingang
 • Kom binnen via hoofdingang aan de Kerkstraat.
 • Ben je minder goed ter been? Maak dan gebruik van de zij-ingang bij Overweide. Je neemt vervolgens plaats in het linker schip van de kerk (gezien vanaf het liturgisch centrum).
 • Desinfecteer bij het binnenkomen je handen. Bij de ingangen staat desinfectiemiddel.
 • De garderobe is voor iedereen gesloten
 • Parkeer je auto uitsluitend op de openbare parkeerplaatsen rond de kerk. 

Beschikbare plekken in de kerk
Ook als er meer meerdere personen uit één huishouden komen is het maximale aantal kerkgangers 88. Dat is naast de medewerkers in de dienst (predikant, koster, organist, lector zanger(es), ambtsdragers, studioteam en coördinatoren). 

Samenzang
De gemeentezang kan worden uitgebreid. De predikanten zullen kiezen voor een mix van zangers en samenzang.

Kinderoppas
Voorafgaand aan de dienst kunnen ouders hun kind(eren) bij de oppas brengen via de ingang van het Spetterhoekje. Ga vervolgens via Overweide naar de kerk. Je krijgt dan een plaats vooraan in de kerk, in het linker schip. Voor de kinderen zijn er 2 oppassers, die onderling de 1,5 meter regel zullen respecteren, maar dat naar de kinderen niet hoeven te doen. Na afloop van de dienst (en dus voorlopig niet meer vlak voor het einde van de dienst) halen de ouders hun kind(eren) weer op door via Overweide de uitgang van het Spetterhoekje te nemen.

Kinderkerk
Zolang de coronamaatregelen te beperkend zijn voor de bezoekersaantallen, houden we een kinderkerk in het kerkgebouw aan de Utrechtseweg. De kinderkerk is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ruim voor aanvang van de dienst in de kerk aan de Kerkstraat kunnen kinderen in het kerkgebouw aan de Utrechtseweg terecht. De ouders blijven tijdens het brengen en halen wel buiten en blijven op voldoende afstand van elkaar.
Aanmelden van kinderen voor de kinderkerk kan op kinderkerk.pknrenkumheelsum@gmail.com. Bij de aanmelding graag de naam van de kinderen vermelden. Voor de kinderkerk geldt geen maximum aantal kinderen. Heb je je kind aangemeld, dan is hij/zij welkom.

Collecte
Je bijdrage voor de collecten kun je in de collecteschalen bij de uitgangen doen na afloop van de dienst.  Er staan bij elke uitgnang twee schalen: één voor een diaconaal doel en één voor kerk- en eredienst. Het doel van de collecten lees je bij de informatie over de kerkdienst en is volgens het collecterooster. Of kies voor online doneren via de QR-codes van diaconie en de kerk.

Het verlaten van de kerk
Na afloop van de dienst zijn er drie uitgangen open. Dit zijn, gezien vanuit het liturgisch centrum:
 • Uitgang naar Overweide: voor de kerkgangers in het linker schip 
 • Uitgang aan de Kerkstraat: voor de kerkgangers in het middenschip
 • Uitgang naar de Europalaan: voor de kerkgangers in het rechter schip

Volg de aanwijzingen van de coördinatoren. Zij geven aan welke rij de kerk kan verlaten.

Ontmoeting en koffiedrinken
Het koffiedrinken wordt ook weer mogelijk! In de maanden juli en augustus zal het koffie drinken iedere zondag buiten plaatsvinden. We vragen iedereen om ook buiten de 1,5 meter afstand te waarborgen. We zoeken naar een weg om meerdere uitgiftepunten voor koffie te creëren.

Dan nog dit
Heb je Covid-19-symptomen (verkouden, hoesten, koorts, kortademig): blijf thuis. We willen er alles aan doen om besmetting te voorkomen.
terug