Richtlijnen bezoek kerkdiensten vanaf 25 september 2021

Met ingang van zaterdag 25 september 2021 gelden nieuwe versoepelingen van de Rijksoverheid voor de Covid-19 maatregelen. Hierdoor is er ook meer ruimte voor kerkdiensten.

In het kort komt het erop neer dat alle maatregelen formeel komen te vervallen.
 • Het belangrijkste: het is niet meer nodig om je vooraf aan te melden. Kortom, we kunnen weer zo veel mogelijk als we gewend waren naar de kerk gaan.
 • De verplichte '1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies om gepaste afstand te houden.
 • De gezondheidscontrole bij de ingang is vervallen. Voor het kerkbezoek is geen coronabewijs nodig.

Basisregels

Een aantal basisregels blijft onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
 • Was vaak je handen
 • schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Bij klachten blijf je thuis en laat je je direct testen
 • Geef elkaar de ruimte
 • Zorg voor voldoende ventilatie

Locatie van de kerkdiensten

 • Kerkgebouw aan de Kerkstraat 7 in Renkum
 • Voorlopig vinden in ieder geval alle kerkdiensten plaats op deze locatie. Het gebouw biedt door de grootte de meeste zitplaatsen en ook de beste mogelijkheden voor ventilatie.

De coördinatoren

In de komende weken tref je nog één coördinator aan bij de deur, die je zal verwelkomen en eventuele vragen kan beantwoorden. De keuze van je zitplaats is vrij. Het verzoek daarbij is wel om zoveel mogelijk de kerk van voor naar achteren te vullen, zodat er zo min mogelijk bewegingen plaatsvinden.


Plaatsnemen in de kerk

We willen mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen zoveel mogelijk comfort bieden:

in het linker- en rechtergedeelte van de kerk:
 • worden de banken om en om gebruikt
 • houden we 1,5 afstand tot elkaar
in het middelste gedeelte van de kerk:
 • gebruiken we alle banken
 • houden we gepaste afstand
Wie zoveel mogelijk afstand wil houden, kan dus het beste in het linker- of rechtergedeelte gaan zitten. Geef elkaar de gewenste ruimte en laten we verantwoordelijk om blijven gaan met elkaar.


Collecte

Je bijdrage voor de collecten kun je in de collecteschalen bij de uitgangen doen na afloop van de dienst.  Er staan bij elke uitgang twee schalen: één voor een diaconaal doel en één voor kerk- en eredienst. Het doel van de collecten lees je bij de informatie over de kerkdienst en is volgens het collecterooster. Of kies voor online doneren via de QR-codes van diaconie en de kerk.

Volg je de kerkdienst liever vanuit huis: de diensten worden op de gebruikelijke wijze via kerkomroep uitgezonden. Met beeld en geluid.
terug